Semester 1 (18 Kredit)


Kenegaraan Malaysia
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
Hubungan Etnik
Oral Interaction Skills
Sains Tanah Asas
Pertanian dan Manusia
Pertanian, Persekitaran dan Sistem Makanan


Semester 2 (17 Kredit)

General Writing Skills
Pengenalan Kepada Kalkulus
Pengantara Perancangan & Penggunaan Maklumat Perakaunan
Amalan Ladang : Pengeluaran Ternakan
Sistem Pengeluaran Ternakan dan Akuakultur
Anatomi dan Fisiologi Haiwan Domestik I


Semester 3 (18 Kredit)

Keusahawanan Pertanian
Teknologi Maklumat dan Penggunaan
Sistem Pengeluaran Tanaman
Anatomi dan Fisiologi Haiwan Domestik II
Biostatik
Pemakanan Haiwan Asas


Semester 4 (18 Kredit)

Kimia Pertanian
Prinsip Ekonomi Pertanian
Reproduksi Haiwan
Genetik Haiwan
Prinsip Pengurusan dan Pemasaran Pertanian


Semester 5 (18 Kredit)

Sains Haiwan Pedaging
Sains Tenusu
Sains Babi
Kesihatan dan Penjagaan Haiwan
*Subjek Elektif


Semester 6 (18 Kredit)

date

0 comments to “Subjek Kursus”